U dijelovima, navijanje ključem

Mini mehanički sat sa njihalicom